2009 წლის ძირითადი სამუშაოების ნუსხა
ქ. ბათუმში, ილია ჭავჭავაძის სახელობის თეატრის ფასადის რეკონსტრუქცია
დამკვეთი — ქ. ბათუმის მერია


ქ. ბათუმში ისტორიულ უბანში მ. აბაშიძის ქ. #34/18-ში მდებარე შენობის სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები
დამკვეთი — ქ. ბათუმის მერია


ქ. ბათუმში ისტორიულ უბანში მ. აბაშიძის ქ. #27 და #29, რუსთაველის ქ. #7/2-ში მდებარე შენობის სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები
დამკვეთი — ქ. ბათუმის მერია


ქ. ბათუმში ისტორიულ უბანში მ. აბაშიძის ქ. #18/34-ში მდებარე შენობის სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები
დამკვეთი — ქ. ბათუმის მერია