2010 წლის ძირითადი სამუშაოების ნუსხა
ქ. ბათუმში, მექანიკური ქანდაკების "ქალი და მამაკაცი"-ს სამონტაჟო სამუშაოები
ქანდაკების ავტორი თამარ კვესიტაძე
დამკვეთი — ქ. ბათუმის მერია


ახალ ბულვარში მდებარე ამფითეატრის მემბრანული ლითონის კონსტრუქცებით გადახურვა
დამკვეთი — სსიპ ბათუმის ბულვარი


ქ. ბათუმში, ზ.გამსახურდიას #12-ში მდებარე შენობის ფასადისა და გადახურვის სამუშაოები
დამკვეთი — შპს "კორაქსესი"


ქ. ბათუმში კოსტავას ქ. #20-ში შენობა-ნაგებობის სარესტავრაციო-გამაგრებითი სამუშაოები
დამკვეთი — ფ.პ. "ნადეჟდა მხეიძე"