2012 წლის ძირითადი სამუშაოების ნუსხა
ზღვისპირა ბილიკის მშენებლობის სამუშაოები
დამკვეთი — შპს "ზინო-7"


ქ. ბათუმში საზაფხულო თეატრის მშენებლობის მესამე ეტაპის სამუშაოები
დამკვეთი — ქ. ბათუმის მერია


ქ. ბათუმში, გოგებაშვილის ქ. #44-ში მდებარე შენობის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები
დამკვეთი — ქ. ბათუმის მერია


ქ. თბილისში ყიფშიძის ქ მდებარე ობიექტზე ფასადის დათბუნების სამუშაო
დამკვეთი — შპს "ყიფშიძე 2011"