2013 წლის ძირითადი სამუშაოების ნუსხა
საზაფხულო თეატრში შეკიდული ჭერისა და ნაწილობრივ კედლების მოწყობა
დამკვეთი — ქ. ბათუმის მერია


ქ. ბათუმში რესტორან HB ბათუმის ინტერიერის და ექსტერიერის მშენებლობა
დამკვეთი — კერძო პირი


გოგებაშვილის ქ. #20, სამშენებლო სახლის მშენებლობა
დამკვეთი — შ.პ.ს. "ფორჯგეით ფროფერთიზ ჯორჯია"


ქ. ბათუმში, ბაქოს #74-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხ. სახლის ფასადის სარემონტო სამუშაოები
დამკვეთი — ა(ა)იპ "ბათუმის კორპუსი"