2019 წლის ძირითადი სამუშაოების ნუსხა

საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია

სტატუსი: მიმდინარე
დამკვეთი: რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია
დაწყების თარიღი: აპრილი, 2019 წელი
დასრულების თარიღი: ოქტომბერი, 2019 წელი

პროექტის აღწერა:

სამშენებლო კომპანია "სი-აი-სი ჯგუფი" ასრულებს ქ. რუსთავში, კოსტავას გამზირზე არსებული საცხოვრებელი სახლების ფასადების რეაბილიტაციისათვის საჭირო სამშენებლო და მოპირკეთების სამუშაოებს.

ანბანის კოშკის მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაციის სამუშაოები

სტატუსი: მიმდინარე
დამკვეთი: ა(ა)იპ "საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო
დაწყების თარიღი: აპრილი, 2019 წელი
დასრულების თარიღი: დეკემბერი, 2019 წელი

პროექტის აღწერა:

სამშენებლო კომპანია "სი-აი-სი ჯგუფი" ასრულებს ქ. ბათუმში, ანაბნის კოშკის მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაციისათვის საჭირო სამშენებლო სამუშაოებს.