2014 წლის ძირითადი სამუშაოების ნუსხა
ფოთის ნავსადგურის მე-12 ნავმისადგომის რეკონსტრუქცია
დამკვეთი — კორპორაცია "ფოთის საზღვაო ნავსადგური"


ქ. ბათუმი, მდ. ბარცხანასა და მდ. ყოროლისწყალს შორის საგამოფენო ცენტრის მშენებლობა
დამკვეთი — ფ/პ ბორის გამრეკელი


ფეხით მოსიარულეთა ზღვისპირა ბილიკის აღდგენის სამუშაოები
დამკვეთი — ქ. ბათუმის მერია