2011 წლის ძირითადი სამუშაოების ნუსხა
ქ. ბათუმში, მ. აბაშიძის ქ. #25-ში მდებარე საქართველოს ეროვნული ბანკის ყოფილი ფილიალის შენობის მოოქროვების სამუშაოები
დამკვეთი — ქ. ბათუმის მერია


ქ. ბათუმში, გ. მაზნიაშვილის ქ. #36-ში მდებარე შენობის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები
დამკვეთი — ქ. ბათუმის მერია


ქ. ბათუმში, გ. მაზნიაშვილის ქ. #25-ში მდებარე შენობის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები
დამკვეთი —  ქ. ბათუმის მერია


ქ. ბათუმში, ქუთაისის/კოსტავას ქ. #8/5-ში სარეკონსტრუქციო სამუშაოები
დამკვეთი — შ.პ.ს. "პეპე"